ลองล่องยะลา 2 : ฮาลาบาลา

Date: 27 Mar – 26 Apr 2015

จะมีกี่ครั้งที่มีคนกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นมา และก็ทําบางสิ่งบางอย่างที่จะทําให้ยะลาและสามจังหวัดชายแดนภาคใต้สงบสุข และในปี 2558 นี้ โครงการลองล่องยะลา ครั้งที่ 2 ได้เริ่มต้นอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายไปยังป่าฮาลาบาลา การเดินทางครั้งนี้ได้เข้าไปเก็บภาพในป่าลึกระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม ที่ผ่านมา และคัดเลือกภาพที่ได้เหล่านั้นจํานวน 20 ภาพ เพื่อมาแสดงในนิทรรศการนี้ ป่าฮาลาบาลา ป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศ และเป็นป่าขนาดใหญ่ผืนสุดท้ายของไทย ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนราธิวาสและยะลา ประกอบไปด้วยพื้นไม้ป่าที่สูงใหญ่สมบูรณ์ น้ําตกที่เพิ่งได้รับการค้นพบนับสิบแห่งที่ยังไม่ได้แม้กระทั่งตั้งชื่อ แหล่งรักษาพันธุ์นกเงือกนับพันตัว สัตว์ป่าหายากอย่างกระทิง